Langdurig zieken en het belang van een positief re-integratiebeleid

 

Burn-out, depressie … In onze prestatiegerichte maatschappij gaan veel mensen gebukt onder stress. Soms in zo'n mate dat ze het werk voor langere tijd moeten neerleggen. Een goed re-integratiebeleid is dus geen overbodige luxe!

Nieuwe regelgeving voor een groeiend probleem

Tijdens de eerste helft van 2016 zaten op een gemiddelde werkdag 7 op 100 Belgische werknemers thuis wegens ziekte of een privéongeval. 2 daarvan bleven middellang (tussen een maand en een jaar) afwezig, en 3 zelfs meer dan een jaar. Daarmee steeg het aantal langdurig afwezigen met 11 % vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.*

Niet verwonderlijk dat de regering-Michel, met de toenemende financiële druk op de sociale zekerheid, een nieuw koninklijk besluit uitvaardigde dat sinds 1/12/2016 van kracht is. Dat omvat onder meer de verplichting voor werkgevers om een re-integratieplan op te laten stellen door de bedrijfsarts.

Meer informatie over het nieuw KB en uw verplichtingen en rechten als werkgever.

Een goed re-integratiebeleid is een win-win voor u en uw werknemers

Een goed re-integratiebeleid is echter niet alleen de moeite omdat u zo in orde blijft met de regelgeving. Wie het goed aanpakt, kan een echte win-win realiseren voor zijn bedrijf én zijn werknemers.

Enkele feiten:

  • Hoe langer iemand thuis blijft zonder sociale contacten met collega’s, hoe hoger de drempel om terug te keren naar de werkomgeving.
  • Iemand die 3 tot 6 maanden afwezig is, keert in 50 % van de gevallen terug naar dezelfde werkgever. Loopt de afwezigheid op tot meer dan een jaar, dan daalt de kans op terugkeer naar 10 %.
  • 80 % van de werknemers die meer dan 6 weken afwezig zijn, vraagt hulp bij hervatting van het werk.

Door pro-actief mee te werken aan de re-integratie van uw afwezige werknemers, zorgt u er dus ook voor dat er minder kennis en ervaring verloren gaat én draagt u bij aan het welzijn van uw krachten.

Enkele tips

Hoe realiseert u een succesvol re-integratiebeleid? Hierbij alvast enkele tips:

  • Een goede medische en psychologische begeleiding zijn belangrijk, maar onderschat ook de impact van beweging niet.
  • Bekijk of u de werknemer eventueel aangepast werk kunt aanbieden. Dat kan een andere jobinhoud zijn, een andere dienst en/of een ander ritme (bv. 4/5de werken).
  • Probeer tijdens de afwezigheid regelmatig het contact met de werknemer te onderhouden. Uiteraard zonder druk te leggen voor een snelle terugkeer!
  • Geen 2 werknemers zijn hetzelfde. Ga dus voor een gepersonaliseerde aanpak wanneer iemand na lange tijd terugkeert.
  • Geef de voorkeur aan dialoog om samen met de werknemer, de behandelende arts en de bedrijfsarts tot een plan te komen waarin iedereen zich kan vinden.

Zoals steeds spreek ik graag met u af om meer concrete oplossingen op uw maat te bespreken. Er bestaan immers verzekeringsformules die op dit vlak extra dienstverlening bieden, soms zelfs zonder bijpremie!

*Bron: www.knack.be (01/12/2016)