Voordelen en vrijstellingen voor u en uw fietsende medewerkers

 

Fietsen en elektrische fietsen zijn enorm populair. Terecht, want er zijn tal van voordelen voor de gezondheid én voor het milieu.

Uw medewerkers aanmoedigen om te fietsen kan ook voor u interessant zijn, of u nu bedrijfsleider bent of zelfstandige met personeel:

Zo kunt u perfect uw merk in de kijker zetten, op een respectabele en dynamische manier. U benadrukt uw maatschappelijke verantwoordelijkheid bij uw klanten en partners door te tonen dat u begaan bent met het welzijn van uw medewerkers en met het milieu.

U moet met heel wat zaken rekening houden, en daarom geven we u een overzicht van de oplossingen om uw medewerkers zo goed mogelijk te verzekeren bij een ongeval.

Voordelige stelsels

Vrijstelling van de kilometervergoeding

Als u dat wenst, kunt u uw medewerkers een kilometervergoeding toekennen voor hun woon-werkverkeer met de (elektrische) fiets.

Uw voordeel?

Als de vergoeding die u toekent niet hoger ligt dan 0,23 euro/km, dan:

 • kunt u ze voor 100 % aftrekken;
 • is ze vrijgesteld van belastingen voor uw medewerkers en/of voor u als bedrijfsleider, zowel bij aftrek van de werkelijke kosten als van de forfaitaire kosten (in principe kunnen vervoerskosten niet worden ingebracht als de werkgever al tussenkomt in het woon-werkverkeer. De enige uitzondering daarop is de fiets. Wie met de fiets naar het werk gaat, kan naast de belastingvrije tussenkomst van zijn werkgever ook nog eens 0,23 euro/km inbrengen als ‘bewezen’ beroepskosten).
 • is ze vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen.

De voorwaarde om dit aantrekkelijk stelsel te kunnen genieten, is dat het traject daadwerkelijk met de fiets wordt afgelegd.

Tip: Ook als uw medewerkers de fiets combineren met het openbaar vervoer – en ze al een tussenkomst ontvangen voor hun abonnement – kunt u hen een kilometervergoeding toekennen, zolang ze niet voor hetzelfde deel van het traject worden vergoed. Uw medewerkers hebben dus alleen recht op een kilometervergoeding voor de afstand die ze daadwerkelijk met de fiets afleggen, bijvoorbeeld tussen hun woonplaats en het station.

Voor welke fietsen geldt dit stelsel?

 • Stadsfiets
 • Koersfiets
 • Hybride fiets (tussen stadsfiets en mountainbike)
 • Mountainbike
 • Elektrische fiets: ≤ 250 W en ≤ 25 km/u, met trapondersteuning (en geen autonome motor)

Welke fietsen zijn uitgesloten?

 • Gemotoriseerde fiets: ≤ 1000 W en ≤ 25 km/u
 • Speed Pedelec / snelle e-bikes: ≤ 4000 W en ≤ 45 km/u (wordt beschouwd als bromfiets klasse B en dus is een rijbewijs AM of B nodig)

Aftrekbaarheid van de bedrijfsfiets

Om u te helpen om de fiets te promoten bij uw personeel is de terbeschikkingstelling van een bedrijfsfiets aan uw medewerkers:

 • Voor 120 % aftrekbaar door de bedrijfsleider, met inbegrip van:
  • de aankoop, het onderhoud en de herstelling van bedrijfsfietsen en hun toebehoren
  • de aankoop en/of de (om)bouw van infrastructuur: fietsenstalling, kleedkamers en douches
 • Vrijgesteld van belastingen voor de medewerker/de bedrijfsleider:
  • voor woon-werkverkeer
  • EN voor privéverplaatsingen (op voorwaarde dat de fiets ook wordt gebruikt voor woon-werkverkeer)
 • Vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen, enkel voor woon-werkverkeer en beroepsmatige verplaatsingen (op louter privégebruik moeten wel werkgeversbijdragen en persoonlijke socialezekerheidsbijdragen worden betaald).

Deze vrijstelling is cumuleerbaar met de vrijgestelde fietsvergoeding. Dat betekent dat voor woon-werkverplaatsingen met de fiets altijd de toepasselijke kilometervergoeding mag worden betaald, zelfs als die kilometers worden afgelegd met een gratis ter beschikking gestelde bedrijfsfiets.

Voor welke fietsen geldt dit stelsel?

 • Stadsfiets
 • Hybride fiets (tussen stadsfiets en mountainbike)
 • Elektrische fiets: ≤ 250 W en ≤ 25 km/u, met trapondersteuning (en geen autonome motor)

Welke fietsen zijn uitgesloten?

 • Gemotoriseerde fiets: ≤ 1000 W en ≤ 25 km/u
 • Speed Pedelec / snelle e-bikes: ≤ 4000 W en ≤ 45 km/u (wordt beschouwd als bromfiets klasse B en dus is een rijbewijs AM of B nodig)
 • (Elektrische) mountainbikes
 • (Elektrische) koersfietsen

Opgelet: de terbeschikkingstelling van een mountainbike of een koersfiets volgt de algemene regels wat betreft fiscale behandeling en is in principe belastbaar als voordeel in natura.

Hoe kunt u uw fietsende medewerkers zo goed mogelijk verzekeren?

Een ongeval dat zich voordoet op de weg van en naar het werk – ook met de fiets – wordt beschouwd als een arbeidsongeval. Uw verplichte arbeidsongevallenverzekering kan dus in bepaalde gevallen tussenkomen:

 • Wat verstaat men precies onder ‘de weg van en naar het werk’? Dat is het normale traject dat werknemers afleggen van hun woonplaats naar hun werkplaats, en omgekeerd. Een (geografische) omweg of een (chronologische) onderbreking verandert niet noodzakelijk het ‘normale’ karakter van het traject. Het type rechtvaardiging (persoonlijke aangelegenheid, wettige oorzaak of overmacht) is afhankelijk van de omvang van de omweg of de onderbreking (verwaarloosbaar, groot, klein). In geval van betwisting is het aan het slachtoffer om aan te tonen dat hij of zij zich op het normale traject bevond op het moment van het ongeval.
 • Ongeacht het type fiets dat uw werknemers gebruiken: alle vervoersmiddelen – ook elektrische – zijn gedekt.
 • De arbeidsongevallenverzekering komt alleen tussen voor lichamelijke letsels. Het is mogelijk om een aanvullende optie te onderschrijven die de vergoedingen voor de lichamelijke letsels verhoogt (bovenop het wettelijk plafond).

Een overzicht:

 

Er is geen aansprakelijke derde

Een derde is in fout

Woon-werkverkeer

*Lichamelijke schade van de medewerker: uw arbeidsongevallenverzekering

*Lichamelijke schade van de medewerker: uw arbeidsongevallenverzekering

*Andere schade van de medewerker: uw medewerker kan een verhaal instellen tegen de aansprakelijke derde

Professionele verplaatsingen (opdracht tijdens de werkuren)

*Lichamelijke schade van de medewerker: uw arbeidsongevallenverzekering

*Lichamelijke schade van de medewerker: uw arbeidsongevallenverzekering

*Andere schade van de medewerker: uw medewerker kan een verhaal instellen tegen de aansprakelijke derde

 

Hebt u nog vragen of wilt u graag meer informatie? U kunt altijd bij mij terecht voor gepersonaliseerd advies.

 

Bronnen:

https://finances.belgium.be/nl/particulieren/vervoer/aftrek_vervoersonkosten/woon-werkverkeer/fiets

http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-artikels/20100510-fiets-velo.xml?lang=nl

Parlementaire vraag 1247 van 18 oktober 2016 van de heer Gilkinet